Our world

Vi stræber efter at drive en ansvarlig virksomhed i en udfordrende branche. Vi er dybt engagerede i tanken om, at ansvarlighed handler mere om handling end om ord. Derfor forpligter vi os til at have klare og detaljerede politikker og dokumentation for vores indsats. Vi har flere områder, hvor vi kan bidrage, lige fra vores designfilosofi, valg af materialer og certificeringer til vores samarbejde med leverandører og miljøpolitikker. På de kommende sider kan du læse mere om, hvad ansvarlig forretningsadfærd betyder for os, og hvordan vi engagerer os.

Vores primære mission er at skabe smukt og behageligt kvalitetstøj. Vores fokus på kvalitet omfatter imidlertid ikke kun vores produkter, men også vores arbejde med socialt og miljømæssigt ansvar - både i vores aktiviteter i Ikast, Danmark, og i vores forsyningskæde.

Vores leverandørsamarbejde

Vi lægger stor vægt på at opbygge stærke, varige relationer med vores leverandører. Vi betragter vores dygtige leverandører som rygraden i vores virksomhed. Hver leverandør vælges med stor omhu, og vi samarbejder udelukkende med dem, der prioriterer rimelige arbejdsforhold for deres medarbejdere og viser engagement i miljøansvar.

Adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks er forankret i principperne i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og De Forenede Nationers Menneskerettighedskonvention. Den beskriver de minimumsstandarder, vi forventer af vores leverandører, og er en integreret del af vores kontraktlige aftaler med dem.

Amfori-BSCI Medlemskab

Siden 2008 har Hust & Claire stolt været medlem af Amfori-BSCI (Business Social Compliance Initiative). Dette medlemskab understreger vores forpligtelse til ansvarlig styring af forsyningskæden. Amfori-BSCI-rammen hjælper os med at overvåge overholdelsen af vores adfærdskodeks på fabrikker, der producerer vores tøj. Vi samarbejder udelukkende med leverandører, der er villige til at opfylde Amfori-BSCI-kravene og gennemgår regelmæssige audits. Derudover opfordrer vi vores leverandører til at stille tilsvarende krav til deres egne leverandører. For at sikre gennemsigtighed besøger vores kvalitetskontrolpersonale regelmæssigt produktionsfabrikkerne.