Our world

Vi stræber efter at drive en ansvarlig virksomhed i en udfordrende branche. Vi er dybt engagerede i tanken om, at ansvarlighed handler mere om handling end om ord. Derfor forpligter vi os til at have klare og detaljerede politikker og dokumentation for vores indsats. Vi har flere områder, hvor vi kan bidrage, lige fra vores designfilosofi, valg af materialer og certificeringer til vores samarbejde med leverandører og miljøpolitikker. På de kommende sider kan du læse mere om, hvad ansvarlig forretningsadfærd betyder for os, og hvordan vi engagerer os.

Vores primære mission er at skabe smukt og behageligt kvalitetstøj. Vores fokus på kvalitet omfatter imidlertid ikke kun vores produkter, men også vores arbejde med socialt og miljømæssigt ansvar - både i vores aktiviteter i Ikast, Danmark, og i vores forsyningskæde.

Vores CSR-mål

 • 1

  Leverandøransvar


  Sørge for, at antallet af leverandører med en gennemført social audit skal være min. 90% af købsvolumen. Af disse skal min. 85% have opnået resultatet "A" eller "B" eller "C" i henhold til Amfori - BSCI 2.0-systemet eller tilsvarende. De resterende 10% skal deltage i auditprocessen ved mindst at have underskrevet adfærdskoden og udfyldt et selvbedømmelsesværktøj. Vi vil bestræbe os på at dokumentere fabrikkernes status med billedmateriale.

 • 2

  Kemisk sikkerhed


  Sørge for, at 95% af Claires leverandører (købsvolumen) har underskrevet Claires kemikalieprogram, og at der årligt udføres mindst 15 kemiske tests på materialer fra hovedleverandører i overensstemmelse med vores testplan, som er baseret på en risikovurdering.

 • 3

  Medarbejderudvikling


  Tilbyde relevant videreuddannelse til alle interne fagfolk med det overordnede mål at understøtte virksomhedens udvikling og sikre, at vi når vores mål. Vores mål: a. mindst 15% af alle medarbejdere skal have førstehjælpsuddannelse med brug af en hjertestarter. b. mindst 15% skal uddannes i grundlæggende brandbekæmpelse. c.  En lige stor andel mænd og kvinder i ledende stillinger eller beskæftiget med fortroligt arbejde.

 • 4

  Støtte til lokalsamfund


  Doner i alt 200.000 kr. til sponsorater, velgørenhed og kulturelle og/eller sportslige begivenheder.

 • 5

  Certificeringer


  Vi øger andelen af certificerede varer til 55% af vores samlede købsvolumen for at sikre, at flere af vores produkter opfylder de højeste etiske og miljømæssige standarder.

 • 6

  Stakeholderkommunikation


  Vi prioriterer gennemsigtig kommunikation. Vi vil dele vores virksomheds status gennem videoer eller andre midler mindst to gange om året med udvalgte interessenter, baseret på de stærke relationer, der blev skabt under COVID-19.

 • 7

  Velgørende donationer


  Vi er forpligtet til at gøre en positiv forskel. Vi vil donere vareprøver og 2. sorteringsvarer til velgørenhedsorganisationer mindst to gange om året for at yde støtte til dem, der har behov.